Datum uitspraak: 23-03-2018
Nummer uitspraak: 107991-108080
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een werknemer is geschorst na geruchten over seksueel misbruik van zijn dochter en nadat er aangiften tegen hem waren gedaan bij de politie over seksueel grensoverschrijdend gedrag. De werknemer vermoedt dat zijn ex-vrouw hierachter zit, omdat zij al eerder dergelijke beschuldigingen tegen hem heeft geuit.
Uit een eerder politieonderzoek zijn geen strafbare feiten gebleken.

Uitspraak van de Commissie
Het beroep tegen de schorsingen is ongegrond.

Toelichting
De schorsingen zijn opgelegd in het belang van de instelling. Omdat er drie aangiften tegen de werknemer zijn gedaan met ernstige beschuldigingen en omdat er een reële vrees is voor onrust en publiciteit als de werknemer op school terugkeert, is schorsing in de ontstane situatie een passende maatregel.
De werkgever heeft daarom in redelijkheid tot deze schorsingen kunnen besluiten.