Datum uitspraak: 15-11-2017
Nummer uitspraak: 107502/107581
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De directeur van een basisschool wordt eerst met onmiddellijke ingang geschorst. Daarna, maar niet aansluitend, wordt zij voor drie maanden geschorst. Als reden voert de werkgever aan dat de directeur een aantal taken niet goed uitvoert en dat er onrust in het team is ontstaan. Ook zou de kwaliteit van het onderwijs onder de maat zijn. De schorsing wordt ook benut om onderzoek naar de werkzaamheden van de directeur te doen.

Uitspraak van de Commissie
De beroepen zijn gegrond.

Toelichting
Bij het opleggen van de eerste schorsing heeft de werkgever de directeur niet in de gelegenheid gesteld binnen drie weken verweer te voeren tegen het voornemen.
Bij de tweede schorsing heeft de werkgever wel de juiste formaliteiten in acht genomen. De verwijten aan de directeur lagen zozeer op het gebied van functioneren dat de werkgever andere instrumenten had moeten inzetten dan het opleggen van een schorsing. Ook het feit dat het onderzoek zich richt op de werkzaamheden van de directeur rechtvaardigt een schorsing niet.