Datum uitspraak: 09-10-2018
Nummer uitspraak: 108240
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een werkneemster heeft een brief ontvangen met als onderwerp voornemen tot berisping. Vervolgens heeft zij een schriftelijke waarschuwing gekregen waarin haar werkgever haar verwijt dat zij haar klas zonder begeleiding heeft achtergelaten en dat zij heeft geweigerd een leerling te begeleiden terwijl dit wel van haar gevraagd mocht worden.

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is niet-ontvankelijk.

Toelichting
Soms is een waarschuwing aan te merken als een disciplinaire maatregel. Hiervoor is een aantal factoren van belang, zoals het onderwerp van en de woordkeuze in de brief waarmee de waarschuwing wordt gegeven, de gevolgen van deze brief en de brief bezien in de context waarin deze is gestuurd. Op basis van deze factoren komt de Commissie tot het oordeel dat er geen sprake is van een disciplinaire maatregel. Er is dan ook geen voor beroep vatbare beslissing, zodat het beroep niet-ontvankelijk is.