Datum uitspraak: 13-11-2019
Nummer uitspraak: 108845
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werkgever legt de werknemer een berisping op vanwege bedreigende en intimiderende uitlatingen naar een student. De werknemer stelt beroep in bij de Commissie. De Commissie verklaart het beroep gegrond: er was weliswaar sprake van plichtsverzuim maar de berisping was niet passend gelet op de omstandigheden van het geval. Vervolgens trekt de werkgever de berisping in en geeft de werknemer een waarschuwing.De werknemer meent dat de waarschuwing een disciplinair karakter heeft en stelt beroep in.

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is gegrond.

Toelichting
De bewoordingen in de brief gaan verder dan een waarschuwing, die bedoeld is om kenbaar te maken dat bepaald gedrag van de werknemer ongewenst is. Zo spreekt de werkgever in de 'waarschuwing' van het in gevaar brengen van de veiligheid van de leerlingen door de werknemer en verbindt hij een voorwaarde aan het terugkeren van de werknemer als docent voor de groep (de werknemer is inmiddels arbeidsongeschikt). De waarschuwing wordt daarom aangemerkt als een disciplinaire maatregel waartegen beroep bij de Commissie openstaat.
De in de cao voorgeschreven verweerprocedure is niet gevolgd. Daardoor is de werknemer geschaad in zijn door de cao beschermde belang zich adequaat te kunnen verweren tegen een (voorgenomen) beslissing van de werkgever.