Datum uitspraak: 19-07-2019
Nummer uitspraak: 108757
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De werknemer krijgt een schriftelijke berisping wegens plichtsverzuim. Hij dient intern bezwaar in bij de werkgever. De werkgever deelt mee niet over te gaan tot herziening van zijn besluit. Hiertegen stelt de werknemer beroep in.

Uitspraak voorzitter
Het beroep is kennelijk niet-ontvankelijk

Toelichting: 
De beslissing van de werkgever vermeldt dat de werkgever geen aanleiding ziet een eerder genomen besluit te herzien. Dus betreft het besluit een weigering om terug te komen op een eerder genomen besluit. Een dergelijk besluit is niet voor beroep vatbaar.

Trefwoorden: