Datum uitspraak: 22-05-2018
Nummer uitspraak: 108052/108054/108057
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De werknemers zijn benoemd in de functie van docent LB en hebben, in het kader van de functiemix, gesolliciteerd op de functie van docent LC. De werknemers zijn afgewezen, omdat zij nog niet voldoen aan de daarvoor gestelde criteria. De werknemers zijn het daar niet mee eens en stellen beroep in bij de Commissie.   

Uitspraak van de Commissie 
De beroepen zijn ongegrond.

Toelichting
De werkgever heeft bij de beoordeling om een werknemer al dan niet te bevorderen een zekere mate van beleidsvrijheid. Daarom toetst de Commissie marginaal, wat wil zeggen dat zij beoordeelt of de werkgever de daarvoor beschreven procedure juist heeft gevolgd en of hij in redelijkheid tot het besluit kon komen om de werknemer niet te bevorderen. De procedure is juist gevoerd. Omdat de sollicitatiecommissie tot de conclusie is gekomen dat de werknemers niet benoembaar zijn in een LC-functie kon de werkgever in redelijkheid tot het besluit komen om de werknemers niet te bevorderen. Dat de redenen daartoe alleen mondeling aan de werknemers zijn meegedeeld, heeft er mogelijk wel toe geleid dat het voor de werknemers niet duidelijk was waarom zij op dat moment niet benoembaar waren en aan welke concrete punten zij nog moeten werken voordat zij benoembaar zijn in de functie van docent LC.

Trefwoorden: