Datum uitspraak: 29-06-2020
Nummer uitspraak: 109018/109120
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werknemer wordt beticht van onjuist declaratiegedrag. Dit leidt tot ontslag op staande voet. Nadat het ontslag door de rechtbank is vernietigd, start de werkgever een procedure om tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst te komen. Hij schorst de werknemer tijdens deze procedure tweemaal. 

Uitspraak van de Commissie
Het beroep is niet-ontvankelijk.

Toelichting
De werkgever heeft beide schorsingen ingetrokken en gerectificeerd. Dat de schorsing desondanks voortduurt omdat de werknemer niet met passende werkzaamheden wordt belast, is niet zo. De werknemer verricht nog werkzaamheden. Weliswaar is door de huidige situatie die verband houdt met Covid-19 nog geen volledige inzetbaarheid gerealiseerd, maar dit is wel het streven.