Datum uitspraak: 04-07-2019
Nummer uitspraak: 108687
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Naar aanleiding van een anonieme melding bij de vertrouwenspersoon over roddelgedrag van een aantal collega's, spreekt de werkgever het hele team aan. Er volgen meerdere (team)gesprekken. In een van die gesprekken doet de teamleider de uitspraak 'zij eruit of ik eruit'. Uit het rapport van de ingeschakelde teamcoach valt op te maken dat het team vertrouwen heeft in elkaar en de teamleider. Maar de teamleider heeft aangegeven geen vertrouwen meer te hebben in de twee werknemers. Daarop plaatst de werkgever die werknemers over.
Tegelijk met het instellen van beroep, hebben de werknemers de Voorzitter van de Commissie verzocht om een voorlopige voorziening te treffen, inhoudende schorsing van de overplaatsingsbesluiten (zaaknummers 108686 en 108688). Die verzoeken zijn door de Voorzitter toegewezen, waarna de werknemers hun werkzaamheden hebben hervat.

Uitspraak van de Commissie
De beroepen zijn gegrond.

Toelichting
Nog voordat de besluiten tot overplaatsing waren genomen, had de werkgever het team al geïnformeerd over de overplaatsing. In de bestreden besluiten is ook geen kenbare belangenafweging opgenomen. Ook op inhoudelijke gronden kon de werkgever de werknemers niet overplaatsen: niet is aangetoond dat er een conflictsituatie is en dat de werknemers die zouden hebben veroorzaakt. De werknemers zijn nooit eerder aangesproken op hun houding en gedrag. In ieder geval ontbreekt verslaglegging daarvan.