Datum uitspraak: 01-11-2017
Nummer uitspraak: 107891
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Op de derde basisschool laat de leerling opnieuw moeilijk gedrag zien. Zijn moeder meent dat zijn oogproblemen daarvan de oorzaak zijn. Met extra ondersteuning op dit punt zou haar zoon volgens haar binnen het regulier onderwijs kunnen blijven.

Advies van de Commissie
De toelaatbaarheidsverklaring kan onveranderd in stand blijven.

Toelichting
In het deskundigenadvies is vermeld dat de leerling oogproblemen heeft. Moeder heeft pas ter zitting gesteld dat het gedrag van haar zoon wordt veroorzaakt door zijn oogproblemen. Dit is niet met stukken nader onderbouwd. Daardoor is niet aannemelijk geworden dat de toelaatbaarheidsverklaring is gebaseerd op een onjuist of onvolledig deskundigenadvies.