Datum uitspraak: 14-01-2021
Nummer uitspraak: 109413
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Cao-partners zijn een wijziging van de cao po overeengekomen.
Daarbij is onder andere bepaald dat de directieleden uiterlijk per 1 augustus 2020 zullen worden ingepast in de nieuwe salarisschalen die horen bij de zwaarte van de functie. De functie van de werkneemster wordt ingedeeld in die van directeur met schaal D12.

Uitspraak van de Commissie
Het bezwaar is ongegrond

Toelichting
De werkneemster geeft integraal leiding, maar dit is geen onderscheidend element in de functies. Zij geeft geen invulling aan de rol van directeur in de regio en heeft daarin ook geen mandaat om zelfstandig op te treden. Voor het overige vervult zij de taken behorend bij de functie directeur met schaal D12. 

Trefwoorden: