Datum uitspraak: 09-06-2020
Nummer uitspraak: 109197
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werkgever stelt de vacature Leraar L12 open omdat er vacatureruimte is ontstaan wegens het parttime gaan werken door twee functiehouders. Bezwaarde, Leraar L11, wordt afgewezen en dient daarover een bezwaarschrift in bij de Commissie.

Uitspraak van de Commissie
Het bezwaar is kennelijk niet-ontvankelijk.

Toelichting
Bezwaarde is afgewezen in de sollicitatieprocedure. Ten grondslag aan die beslissing ligt niet de waardering van de functie van bezwaarde of de beschrijving van haar functie in relatie tot de aan haar opgedragen taken. De beslissing van de afwijzing van  de werknemer voor de vacature  bevat geen oordeel of de eerder aan haar toegekende functie (L11) onjuist zou zijn gewaardeerd of beschreven.