Datum uitspraak: 31-03-2016
Nummer uitspraak: 107099
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie

Een directeur en adjunct-directeur zijn na hun pensioen voor een schooljaar voor 0,5 fte aangesteld en uitbetaald, maar hebben toen  fulltime gewerkt. Met het vrijgekomen geld kon de directeur betaald  worden, die op 1 januari zou beginnen. Maar de nieuwe directeur is pas op 1 juni begonnen. Het verzoek van de directieleden om hun aanstellingen met terugwerkende kracht te wijzigen in een fulltime aanstelling, is door de werkgever afgewezen.  

Advies van de Commissie

Het bezwaar is ongegrond.

Toelichting

Partijen hebben niet afgesproken wat er zou moeten gebeuren als de nieuwe directeur later dan 1 januari 2015 zou beginnen. Het had daarom op de weg van partijen gelegen om te bespreken wat de consequenties zijn van de wijziging van de gemaakte afspraak. Er hadden verschillende mogelijke oplossingen bedacht kunnen worden toen duidelijk was dat de nieuwe directeur niet zou beginnen op 1 januari 2015. Het is beide partijen te verwijten dat hierover geen gesprek is gevoerd.