Datum uitspraak: 23-01-2019
Nummer uitspraak: 108452
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werkgever past het functiehuis aan. Daarbij krijgt de werknemer een nieuwe functie. Haar feitelijke werkzaamheden wijzigen niet. De werknemer mist in de functiebeschrijving adviserende en analyserende werkzaamheden. Daarom kloppen volgens de werknemer de scores van verschillende kenmerken niet en is de hoofdgroepindeling onjuist.

Uitspraak van de Commissie
Het bezwaar is gegrond.

Toelichting
Bezwaarde verricht geen werkzaamheden die volgens de functiewaarderingssystematiek als (beleids)adviserend of analyserend moeten worden aangemerkt. De functiebeschrijving is correct. Op grond van die beschrijving moet de score op 1 kenmerk met een punt verhoogd en op een ander kenmerk een punt verlaagd. Dit heeft geen gevolgen voor de hoofdgroep, IIId, en waardering in schaal 8.

Trefwoorden: