Datum uitspraak: 30-09-2020
Nummer uitspraak: 109406
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling heeft een taalontwikkelingsstoornis (tos) en ernstige enkelvoudige dyslexie.
De door de school ingezette begeleiding heeft onvoldoende effect gehad. Het samenwerkingsverband kent daarom een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal basisonderwijs (tlv-sbo) toe. De ouders van de leerling maken daartegen bezwaar en vinden dat de school onvoldoende heeft gedaan, dat de begeleiding te laat op gang is gekomen en bovendien teveel was ingestoken op de tos en veel minder op de dyslexie. 

Advies van de Commissie
Het tlv-besluit kan in stand blijven.

Toelichting
De ondersteuningsbehoefte van de leerling overstijgt het regulier onderwijs. De leerling komt, ondanks de geboden begeleiding, onvoldoende tot leren en ontwikkeling. Een plaatsing op het sbo is het meest passend.