Datum uitspraak: 18-07-2019
Nummer uitspraak: 108785
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een onbevoegde docent heeft drie opeenvolgende dienstverbanden voor bepaalde tijd gehad. De werkgever verlengt het dienstverband niet, omdat de onderwijsbevoegdheid niet voor het einde van het dienstverband behaald zal worden. Werkneemster stelt dat de werkgever haar dienstverband nogmaals met een jaar moet verlengen vanwege bijzondere omstandigheden. De cao vo maakt dit mogelijk. De werkneemster is het afgelopen schooljaar in overleg met de werkgever minder gaan werken om te voorkomen dat zij een burn-out zou krijgen. Daardoor heeft zij ook minder tijd aan haar studie kunnen besteden.
De werkgever stelt dat werkneemster geen enkel signaal heeft gegeven dat zij haar studie niet zou kunnen afronden. Zij heeft juist aangegeven dat zij in de afrondende fase zat. Bovendien heeft de werkneemster na haar indiensttreding nog een andere baan aanvaard en is aan een tweede studie begonnen.
Het is beleid van de school dat een onbevoegde docent niet langer dan drie jaar in tijdelijke dienst is. Binnen die periode dient de bevoegdheid te worden behaald.

Advies van de Commissie
De Commissie adviseert het bevoegd gezag om het bezwaar ongegrond te verklaren en het besluit te handhaven.

Toelichting
Het tijdelijk dienstverband loopt van rechtswege af. Er zijn geen bijzondere omstandigheden die maken dat werkneemster aanspraak kan maken op een extra verlenging van het dienstverband met een jaar. Evenmin is bij haar die verwachting gewekt. Het is de werkneemster aan te rekenen dat zij niet expliciet bij de werkgever heeft aangegeven dat zij haar bevoegdheid niet voor het einde van het dienstverband zou behalen. Ook heeft zij de werkgever geen overzicht van haar studievordering verstrekt terwijl deze daar wel om had gevraagd. Daarom adviseert de Commissie de werkgever om het bezwaar ongegrond te verklaren.