Datum uitspraak: 22-12-2017
Nummer uitspraak: 107740/107799
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De werkgever heeft een werknemer geschorst. Dezelfde dag heeft de werkgever de werknemer laten weten hem ook te willen ontslaan. De werknemer heeft gereageerd op het voornemen om hem te ontslaan. Daarna heeft de werkgever de werknemer ontslagen omdat de arbeidsrelatie ernstig was verstoord en herstel van de arbeidsrelatie niet meer mogelijk was.
De werknemer heeft bezwaar ingediend tegen de schorsing en het ontslag.

Advies van de Commissie
De bezwaren zijn ongegrond.  

Toelichting
In de cao staan regels die een werkgever moet volgen als hij een werknemer wil schorsen of ontslaan. Deze regels heeft de werkgever gevolgd. De werknemer heeft op tijd laten weten dat hij het niet eens is met de besluiten. 
De Commissie heeft het dossier gelezen en op de hoorzitting gehoord hoe partijen denken over de situatie. Daaruit blijkt dat de er sinds 2015 een problematische arbeidsrelatie is. Het onbegrip tussen partijen werd alleen maar groter. Daarom heeft de werkgever mogen besluiten om de werknemer te ontslaan. Moet de werkgever de werknemer een aanvullende ontslagvergoeding  betalen? De Commissie oordeelt dat dit niet het geval is, omdat de werkgever van alles heeft geprobeerd om de relatie te herstellen. Dat dit niet is gelukt, ligt vooral aan de manier waarop de werknemer (niet) heeft gecommuniceerd.
De Commissie oordeelt verder dat het begrijpelijk is dat de werkgever de werknemer in afwachting van het ontslag heeft geschorst. Dit om aanhoudende onrust op de werkvloer te voorkomen.