Datum uitspraak: 19-11-2020
Nummer uitspraak: 109457
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling volgt onderwijs op een reguliere basisschool. De school meent dat praktijkonderwijs passend voor de leerling is. Het samenwerkingsverband kent een toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs (tlv pro) toe. De moeder van de leerling is het oneens met een verwijzing naar praktijkonderwijs. Zij meent dat de beslissing niet is gebaseerd op (actuele) informatie over het IQ van haar dochter.

Advies van de Commissie
De Commissie adviseert het bestreden besluit te herroepen door het in te trekken.

Toelichting
Er hebben drie IQ-onderzoeken plaatsgevonden waarvan de uitslagen van twee IQ-onderzoeken niet zijn betrokken bij het toekennen van de tlv. De IQ-uitslagen zijn ook niet voorgelegd aan de deskundigen. Geadviseerd wordt om de IQ-uitslagen alsnog aan de deskundigen voor te leggen en te betrekken in de besluitvorming. Er wordt daarnaast geadviseerd om nader onderzoek te doen zodat beter in kaart kan worden gebracht wat de leerling nodig heeft en welk type onderwijs daarbij passend is.