Datum uitspraak: 18-06-2019
Nummer uitspraak: 108711
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De eerste deskundige adviseert speciaal basisonderwijs. De tweede deskundige denkt ook aan speciaal onderwijs en maakt geen keuze. De moeder van de leerling is het oneens met de verwijzing naar speciaal basisonderwijs en maakt daartegen bezwaar.

Advies van de Commissie
De Commissie adviseert een derde deskundigenverklaring op te stellen.

Toelichting
De toelaatbaarheidsverklaring moet gedragen worden door twee deskundigenverklaringen. Over het type onderwijs voor deze leerling zijn de beide geraadpleegde deskundigen het niet met elkaar eens. Dan is een derde deskundigenverklaring nodig, die het besluit ondersteunt.