Datum uitspraak: 09-11-2020
Nummer uitspraak: 109466
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De leerling volgt regulier onderwijs, maar komt vanwege zijn werkhouding en zijn gedrag niet tot leren. Het samenwerkingsverband (swv) kent een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal basisonderwijs (tlv-sbo) toe. De moeder van de leerling maakt daartegen bezwaar. 

Advies van de Commissie
De Commissie adviseert bij de heroverweging van het bestreden besluit de tlv-sbo in stand te laten. 

Toelichting
De leerling heeft een onderwijsbeperking op meerdere gebieden (leren, werkhouding, sociaal, sociaal-emotioneel en gedrag, heeft moeite zich aan de regels te houden en laat ongewenst gedrag zien. De ondersteuningsbehoefte van de leerling overstijgt het reguliere onderwijs. De deskundigen menen dat de leerling gebaat is bij een plaatsing op een sbo-school. De deskundigenverklaringen zijn niet gedateerd en ondertekend. Het is noodzakelijk dat de verklaringen gedateerd en ondertekend zijn om te kunnen beoordelen of zij actueel zijn en daadwerkelijk door de betreffende deskundigen zijn opgesteld, maar dit gebrek kan worden hersteld in het besluit op het bezwaar.