Datum uitspraak: 25-01-2021
Nummer uitspraak: 109575
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De leerling volgt onderwijs op een school voor regulier onderwijs. De leerling zit voor de tweede keer in groep 2. Ondanks de inzet van extra ondersteuning worden de doelen op het gebied van gedrag en leerprestaties niet gehaald. Het samenwerkingsverband (swv) kent daarom een toelaatbaarheidsverklaring toe voor het speciaal basisonderwijs (tlv-sbo). De ouders van de leerling maken daartegen bezwaar.

Advies van de Commissie
De Commissie adviseert het bestreden besluit in stand te laten. 
  
Toelichting
De leerling vertoont opvallend gedrag en kampt met leerachterstanden. De school kan onvoldoende tegemoetkomen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Ondanks de ingezette extra begeleiding komt de leerling nauwelijks tot leren. De leerling is gebaat bij structurele begeleiding in een kleine, prikkelarme omgeving om leervorderingen te kunnen maken. Onderwijs binnen een sbo-setting is het meest passend voor de leerling.