Datum uitspraak: 07-01-2021
Nummer uitspraak: 109557
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Vanwege een conflict tussen ouders en school, waardoor de leerling thuiszit, start de leerling door middel van een brugplaatsing voor zes weken op een school voor sbo. Deze school vraagt voor de leerling een tlv aan. Het samenwerkingsverband (swv) kent een tlv toe voor het sbo. De ouders van de leerling maken daartegen bezwaar.

Advies van de Commissie
De Commissie adviseert het bestreden besluit te herroepen door het in te trekken.

Toelichting
De deskundigenverklaringen voldoen zowel formeel als inhoudelijk niet aan de daaraan redelijkerwijs te stellen eisen. 
De leerling zou voor een periode van zes weken naar het sbo gaan, maar de leerling is direct en zonder toestemming van ouders ingeschreven op de sbo school. Deze school heeft vervolgens de aanvraag voor de tlv heeft gedaan. 
Uit het dossier is niet gebleken dat de reguliere school, waar de leerling op zat voorafgaand aan de brugplaatsing, niet kon voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling. 
In een mogelijk nieuwe aanvraag dient gemotiveerd te worden waarom de reguliere school niet kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling en waarom cluster 2 niet passend is voor de leerling ondanks dat er aanwijzingen voor onvoldoende communicatieve redzaamheid bestaan.