Datum uitspraak: 15-06-2020
Nummer uitspraak: 109243
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Het samenwerkingsverband heeft een tlv-sbo afgegeven. De moeder van de leerling is van mening dat de tlv is afgegeven op basis van een onjuist observatieverslag.

Advies van de Commissie
De tlv-sbo kan worden gehandhaafd.

Toelichting
Het tlv-besluit is niet alleen gebaseerd op het bewuste observatieverslag. Bij de beoordeling zijn de uitgebreide handelingsadviezen, verslaglegging in Kindkans en de deskundigenverklaringen meegenomen. Gezien de ondersteuningsbehoefte van de leerling op zowel didactisch als sociaal-emotioneel gebied en de opgelopen (leer)achterstand doordat de leerling sinds september 2019 geen onderwijs meer volgt, is het speciaal basisonderwijs passend.