Datum uitspraak: 16-10-2020
Nummer uitspraak: 109416
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Nadat de leerling op de so-school zat, heeft het samenwerkingsverband (swv) een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal onderwijs (tlv so) afgegeven. Bezwaarde is het niet eens met de gevolgde procedure en meent dat de ondersteuningsbehoefte van de leerling niet voldoende in kaart is gebracht, maar wil wel dat de leerling op de so-school blijft. 

Advies van de Commissie
De Commissie adviseert het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren. 

Toelichting
Bezwaarde wil dat de leerling dit schooljaar onderwijs blijft volgen op de so-school. Hiervoor is de tlv-so, die ook alleen voor het lopende schooljaar is afgegeven, noodzakelijk. Bezwaarde beoogt met het indienen van een bezwaarschrift geen ander feitelijk besluit. Hierdoor ontbreekt het aan procesbelang en komt de Commissie niet toe aan de inhoudelijke beoordeling.