Datum uitspraak: 27-11-2019
Nummer uitspraak: 108944
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Vanaf de start op school zijn er zorgen over de leerling. Deze leken in eerste instantie te maken te hebben met spraak- en taalproblemen. Later kwamen daar forse gedragsproblemen bij. De inzet vanuit de basisondersteuning leek positief te werken. Sinds de aanvang van het huidige schooljaar namen de problemen echter toe, ondanks extra begeleiding door een zorgstudent. De school  vroeg daarom een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) voor de leerling aan. Het samenwerkingsverband kende een tlv voor het speciaal onderwijs (so) toe. De moeder maakt bezwaar tegen het tlv-besluit.

Advies van de Commissie   
Het bezwaar is ongegrond. 

Toelichting
De leerling heeft meer begeleiding nodig dan het reguliere onderwijs kan bieden. De deskundigen geven aan dat de ondersteuningsbehoefte van de leerling wijst op wenselijkheid van plaatsing in het so, een cluster 4 ZMOK setting.
Dat inmiddels een andere reguliere basisschool bereid is gevonden om de leerling in te schrijven, maakt het tlv-besluit niet onredelijk of onjuist. Er is een kortlopende tlv-so voor de duur van een jaar verstrekt, waardoor in deze periode een duidelijk beeld van de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling kan ontstaan. 
Op de nieuwe school is de leerling geobserveerd door de opvoedpoli. Als moeder deze informatie deelt, moet het samenwerkingsverband die meenemen bij de beslissing op bezwaar.