Datum uitspraak: 18-02-2021
Nummer uitspraak: 109620
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling volgt onderwijs op een reguliere school voor voortgezet onderwijs. De school kan niet meer in de ondersteuningsbehoefte van de leerling voorzien en vraagt een tlv aan. Het samenwerkingsverband kent een tlv-so toe. De moeder van de leerling is het oneens met een verwijzing naar het speciaal onderwijs. Zij meent dat de beslissing te snel is genomen en dat de leerling met extra hulp in het regulier onderwijs kan functioneren.

Advies van de Commissie
De Commissie adviseert het bestreden besluit te herroepen door het in te trekken.

Toelichting
De leerling vertoont verstorend gedrag en werkt onvoldoende geconcentreerd en zelfstandig. Op basis van de verstrekte stukken heeft verweerder niet voldoende inzichtelijk gemaakt dat de ondersteuningsbehoefte van de leerling het regulier onderwijs overstijgt en het speciaal onderwijs passend voor de leerling is. Er wordt geadviseerd om nader onderzoek te doen zodat beter in kaart kan worden gebracht wat de leerling nodig heeft en welk type onderwijs daarbij passend is.