Datum uitspraak: 27-11-2020
Nummer uitspraak: 109448
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De leerling komt vanwege zijn gedrag op school onvoldoende tot leren en ontwikkeling. De door de school ingezette extra ondersteuning leidt niet tot verbetering. Het samenwerkingsverband (swv) kent daarom een toelaatbaarheidsverklaring toe voor het speciaal onderwijs. De ouders van de leerling maken daartegen bezwaar.

Advies van de Commissie
De Commissie adviseert het bestreden besluit in stand te laten.

Toelichting
De leerling komt, ondanks de extra inzet van de school, onvoldoende tot leren en ontwikkeling. De problematiek die ten grondslag ligt aan het gedrag van de leerling is niet bekend, onderzoek hiernaar ontbreekt. De leerling heeft weliswaar gehoorproblemen, maar de geconstateerde problemen zijn hier niet een direct gevolg van. Gezien de sociaal-emotionele problematiek lijkt (tijdelijk) so voorliggend, zodat nader in kaart kan worden gebracht welke ondersteuning de leerling nodig heeft.