Datum uitspraak: 14-12-2020
Nummer uitspraak: 109488
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De leerling volgt onderwijs op een school voor speciaal basisonderwijs (sbo) en functioneert op zeer moeilijk lerend niveau. Ondanks de door de school ingezette extra ondersteuning komt de leerling onvoldoende tot leren. Het samenwerkingsverband (swv) kent daarom een toelaatbaarheidsverklaring toe voor het speciaal onderwijs (tlv-so). De ouders van de leerling maken daartegen bezwaar.

Advies van de Commissie
De Commissie adviseert het bestreden besluit in stand te laten.

Toelichting
De leerling functioneert op zeer moeilijk lerend niveau. De school kan al langere tijd onvoldoende tegemoet komen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Ondanks de ingezette extra begeleiding komt de leerling nauwelijks tot leren. De leerling is gebaat bij structurele begeleiding om leervorderingen te kunnen maken. Onderwijs binnen een so-setting is het meest passend voor de leerling.