Datum uitspraak: 12-02-2021
Nummer uitspraak: 109603
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De leerling volgt onderwijs op een speciaal basisonderwijs (sbo) school. De leerling vertoont grensoverschrijdend gedrag en valt terug in leerprestaties. Ondanks de inzet van extra ondersteuning worden de doelen op het gebied van gedrag en leerprestaties niet gehaald. Het samenwerkingsverband kent daarom een tlv toe voor het so. De moeder van de leerling maakt daartegen bezwaar.

Advies van de Commissie
De Commissie adviseert het bestreden besluit in stand te laten. 

Toelichting
De leerling vertoont grensoverschrijdend gedrag en valt terug in leerprestaties. De school kan onvoldoende tegemoet komen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Ondanks de ingezette extra begeleiding komt de leerling nauwelijks tot ontwikkeling. De leerling is gebaat bij structuur, een consequente aanpak, een prikkelarme leeromgeving en intensieve begeleiding op het gebied van gedrag. Onderwijs binnen een so-setting is het meest passend voor de leerling.