Datum uitspraak: 09-03-2021
Nummer uitspraak: 109642
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De leerling volgt onderwijs op een school voor speciaal basis onderwijs. Ondanks de inzet van extra ondersteuning worden de doelen op het gebied van gedrag niet gehaald. Het samenwerkingsverband (swv) kent daarom een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal onderwijs (tlv-so) toe. De moeder van de leerling maakt daartegen bezwaar.

Advies van de Commissie
De Commissie adviseert het bestreden besluit in stand te laten. 

Toelichting
De school heeft voldoende ingezet vanuit de basis- en extra ondersteuning. De ondersteuningsbehoefte van de leerling overstijgt die van de school. Een so-school is voor de leerling de meest passende onderwijsplek. Inhoudelijk houdt de tlv stand. Wel moet de tlv goed gemotiveerd zijn. Het swv moet in de beslissing op bezwaar de gronden waarop de tlv is bepaald duidelijk toelichten.