Datum uitspraak: 15-03-2021
Nummer uitspraak: 109693
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De leerling zit in groep 5 van een reguliere basisschool. Hij is snel afgeleid, beweeglijk en zoekt vaak de grenzen op. Ondanks de inzet van extra ondersteuning verbetert het gedrag niet. Het samenwerkingsverband kent daarom een tlv-so toe. 

Advies van de Commissie
Het tlv-besluit kan in stand blijven.

Toelichting
De school kan, ondanks alle ingezette begeleiding, al langere tijd niet voldoen aan de onderwijsbehoefte van de leerling. De leerling heeft op meerdere vlakken, zoals sociaal-emotionele ontwikkeling, gedrag en werkhouding, specifieke ondersteuning nodig en is gebaat bij kleinere groepen en een duidelijke structuur. Een plaatsing op het so is daarom het meest passend.