Datum uitspraak: 09-10-2020
Nummer uitspraak: 109381
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een leerling staat ingeschreven op een school voor regulier voortgezet onderwijs, maar zit thuis. Het samenwerkingsverband kent een toelaatbaarheidsverklaring voor voortgezet speciaal onderwijs (tlv vso) toe. 

Advies van de Commissie
De Commissie adviseert bij de heroverweging van het besluit uit te gaan van een integratief kindbeeld.

Toelichting
Er ontbreekt een integratief kindbeeld van de leerling. Het overlegde dossier doet vermoeden dat er meerdere oorzaken zijn aan te wijzen voor de op school ontstane problemen dan enkel hoogbegaafdheid. Naast stress en angst, kampt de leerling met motorische problemen en mogelijk daardoor ontstane gedrags- en/of werkhoudingsproblemen. De onderwijs- en ondersteuningsbehoeften zijn niet compleet. De informatie over de eerste twee jaar van de leerling op de school ontbreekt. Verder is het niet helder hoe het samenwerkingsverband de tlv-aanvraag heeft beoordeeld. Hierdoor is het voor de Commissie niet mogelijk om tot een inhoudelijke beoordeling te komen en ziet zij zich belemmerd in haar opdracht om advies uit te brengen over het ingediende bezwaarschrift.