Datum uitspraak: 10-03-2021
Nummer uitspraak: 109675
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De leerling volgt onderwijs op een school voor regulier voortgezet onderwijs. Ondanks de inzet van extra ondersteuning wordt onvoldoende verbetering gezien in werkhouding en resultaten. Het samenwerkingsverband (swv) kent daarom een tlv-vso toe.

Advies van de Commissie
De Commissie adviseert het bestreden besluit te herroepen door het in te trekken.
  
Toelichting
Bij de leerling gaat het in essentie om werkhoudingsproblemen en leer-/taakproblematiek. Gedragsproblematiek is niet voorliggend.  De leerling heeft geen ondersteuningsbehoefte die past bij het vso.