Datum uitspraak: 15-06-2021
Nummer uitspraak: 2021006667
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De school zet bij een leerling in het eerste jaar van de havo een arrangement in. Daarna wordt hij meerdere keren in een reboundklas geplaatst. Hij verdwijnt enige tijd uit beeld en volgt lange tijd geen onderwijs. Er wordt afgesproken om tot een schoolwisseling te komen, maar dit leidt niet tot toelating op een andere school. Vervolgens verstrekt het samenwerkingsverband (swv) een tlv-vso. Ouders maken daartegen bezwaar, waarna het swv en ouders in overleg een derde deskundige inschakelen. Die stelt dat de leerling onder voorwaarden in het regulier onderwijs kan blijven. Het swv blijft echter bij handhaving van de tlv-vso.

Advies van de Commissie
De Commissie adviseert het besluit te herroepen door het in te trekken. 

Toelichting
De Commissie beschikt niet over alle stukken die aan het besluit ten grondslag liggen, zoals het opp en het incidentenregister. Uit de stukken die wel zijn overgelegd is onvoldoende duidelijk naar voren gekomen waarom de ondersteuningsbehoefte van de leerling het regulier onderwijs overstijgt en het vso passend is. Uit de twee deskundigenverklaringen komt dit onvoldoende inzichtelijk naar voren. Daarbij komt nog het afwijkende advies van de derde deskundige.