Datum uitspraak: 27-11-2020
Nummer uitspraak: 109456
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De leerling krijgt individuele begeleiding bij een orthopedagogische maatschap waar jongeren worden begeleid die problemen hebben op school. Om deze begeleiding te kunnen krijgen, moet de leerling staan ingeschreven op een vso school. Het samenwerkingsverband (swv) kent een tlv-vso met een duur van één jaar toe. Het bezwaar van de vader ziet op de duur van de tlv, hij vindt dat de tlv moet worden toegekend voor de gehele schoolloopbaan van de leerling.

Advies van de Commissie
De Commissie adviseert het bestreden besluit in stand te laten

Toelichting
De tlv is voor één jaar toegekend en niet voor de gehele schoolloopbaan omdat het swv de mogelijkheid dat de leerling wordt teruggeleid naar klassikaal onderwijs verder wil onderzoeken. De tijdsduur van de tlv doet geen afbreuk aan de ontwikkelingskansen voor de leerling. Met de gekozen oplossing is een goede vorm van passend onderwijs tot stand gekomen waarbij wordt voorkomen dat de leerling thuis komt te zitten.