Datum uitspraak: 18-02-2019
Nummer uitspraak: 108582
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een reguliere vo-school vraagt voor een rebound-leerling een toelaatbaarheidsverklaring aan. De commissie van advies van het samenwerkingsverband adviseert de aanvraag toe te kennen. De moeder van de leerling maakt bezwaar bij het samenwerkingsverband. 

Advies van de Commissie
De toelaatbaarheidsverklaring kan worden gehandhaafd indien voorzien van een tweede deskundigenverklaring en voorzien van een deugdelijke motivering.

Toelichting
Aan een toelaatbaarheidsverklaring moeten twee zelfstandige, schriftelijke adviezen van de in de wet genoemde deskundigen ten grondslag te liggen. Bij een collectief advies, zoals uitgebracht door de commissie die de aanvraag beoordeelde, kan niet worden vastgesteld wie de eerste en wie de tweede deskundige is en welk zelfstandig, schriftelijk advies elk van de twee deskundigen heeft uitgebracht.
Het advies dat de deskundige orthopedagoog namens de commissie van advies uitbracht, moet gerepareerd, omdat van deze deskundige een zelfstandig advies wordt verlangd. Verder moet voor de beslissing op bezwaar nog een tweede deskundigenadvies worden opgesteld.