Datum uitspraak: 15-11-2017
Nummer uitspraak: 107893
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling met ADHD en ODD volgt regulier vmbo. De school stelt dat zij handelingsverlegen is. Op verzoek van de school geeft het samenwerkingsverband een toelaatbaarheidsverklaring af. De moeder maakt hiertegen bezwaar.

Advies van de Commissie
De Commissie adviseert het bezwaar gegrond te verklaren en een nieuw besluit op de aanvraag van de toelaatbaarheidsverklaring te nemen.

Toelichting
Het Ondersteuningsplan vereist dat met de direct betrokkenen een multidisciplinair overleg wordt gevoerd voordat op de tlv-aanvraag wordt beslist. Daaraan is niet voldaan. Het tlv-besluit is daarnaast onvoldoende gemotiveerd. Ook de vereiste deskundigenadviezen zijn niet kenbaar gemaakt.