Datum uitspraak: 21-11-2019
Nummer uitspraak: 108886
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De functie van de werkneemster is door de tijd heen van inhoud veranderd. De werkgever besluit de functie te herwaarderen. 

Uitspraak van de Commissie
Het bezwaar is gegrond. 

Toelichting
De werkneemster heeft in haar functie een grote mate van zelfstandigheid en is de spreekwoordelijke "spin in het web".
Dit komt tot uiting in een aantal werkzaamheden, maar die zijn niet in de functiebeschrijving opgenomen. De werkgever zal een aangepaste functiebeschrijving moeten opstellen en waarderen. Tegen die nieuwe functiebeschrijving en -waardering kan de werkneemster te zijner tijd bezwaar indienen.

Trefwoorden: