Datum uitspraak: 10-03-2021
Nummer uitspraak: 109622
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Speciaal onderwijs/voortgezet speciaal onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
De leerling volgt op dit moment geen onderwijs. De leerling is bekend met een autismespectrumstoornis en spreekt geen Nederlands. In overleg met de ouders van de leerling is een tlv aangevraagd, omdat de vader een tlv-so cluster 3 passend voor zijn zoon vindt. Het samenwerkingsverband wijst de aanvraag af, omdat zij dagbesteding passend vindt.

Advies van de Commissie
De Commissie adviseert nader onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling.
  
Toelichting
De afwijzing is gebaseerd op een observatie, een taal- en psychologisch onderzoek. De leerling is een dag na terugkeer uit het buitenland op een school voor cluster 3 onderwijs geobserveerd. De  observatie was onzorgvuldig omdat de leerling de taal niet sprak, geen vertrouwd persoon in de nabijheid had en hij de dag ervoor nog in het buitenland woonde. Nader onderzoek naar de onderwijsbehoefte is nodig. Pas daarna kan bepaald worden of een tlv-so of dagbesteding passend is.