Datum uitspraak: 04-06-2019
Nummer uitspraak: 108715
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Het samenwerkingsverband kent een TLV cluster 4 toe aan een leerling, omdat de school handelingsverlegen is. Ouders kunnen zich daar niet in vinden en maken bezwaar. 

Advies van de Commissie
Het huidige besluit kan niet worden gehandhaafd. De ondersteuningsbehoefte van de leerling moet in kaart gebracht worden voordat het samenwerkingsverband een nieuw besluit op de tlv-aanvraag neemt.

Toelichting
Het samenwerkingsverband heeft de eigen voorschriften voor beoordeling van de TLV-aanvraag niet gevolgd. Ook ontbreken verifieerbare criteria voor beoordeling van de aanvraag. De school heeft onvoldoende onderzoek gedaan naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Het is onduidelijk welke begeleiding de school aan de leerling heeft geboden. Een ontwikkelingsperspectief ontbreekt. De handelingsplannen maken niet duidelijk waarom de school handelingsverlegen is. In het eindadvies aan het samenwerkingsverband zijn de onderwijsbehoeften in te algemene bewoordingen beschreven. Hierdoor staat niet vast dat de leerling is aangewezen op speciaal onderwijs in cluster 4.