Datum uitspraak: 18-09-2015
Nummer uitspraak: 106870
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Klagers zijn het niet eens met het schooladvies voor hun zoon: vmbo-kader. Op basis van de entreetoets was het advies havo/vmbo-t. Aan het einde van groep 7 luidt het pre-advies van de school vmbo-t.

Advies van de Commissie
De klacht dat het schooladvies te laag is, is ongegrond en de klacht over de gang van zaken omtrent het schooladvies is gegrond.

Toelichting
De Commissie toetst of de school in redelijkheid tot het uitgebrachte schooladvies heeft kunnen komen en of de procedure om tot dat advies te komen zorgvuldig is geweest. Op grond van de aangeleverde stukken, met name het leerlingrapport uit het Cito-leerlingvolgsysteem, acht de Commissie het advies vmbo kader met aanvulling kader/theoretisch voor de leerling niet evident onjuist.
Een school behoort met de ouders te bespreken of de scores die hun kind heeft behaald passen bij de capaciteiten van het kind of dat er mogelijk met wat meer begeleiding nog vooruitgang geboekt kan worden. Dat heeft de school onvoldoende gedaan waardoor klagers een onvolledig beeld hadden van de leermogelijkheden van hun zoon.