Datum uitspraak: 09-09-2016
Nummer uitspraak: 107255
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Voor een leerling die moeilijk leert heeft de school in een ontwikkelingsperspectief een eigen leerlijn opgenomen. De leerling heeft in groep 8 enige tijd samen met een andere leerling extra ondersteuning gekregen. De leerling heeft voor het vo het advies praktijkonderwijs gekregen. Ouders zijn niet tevreden over de wijze waarop de school hun dochter heeft begeleid. De ouders zijn het verder niet eens met het schooladvies omdat op de Cito Eindtoets het advies vmbo-basis staat. De school heeft ouders voorafgaande aan de Eindtoets erop gewezen dat Cito als laagste brugklastype vmbo-basis kan adviseren en dat het advies praktijkonderwijs niet gegeven kan worden. 

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De begeleiding is op maat geweest en daarmee niet exact hetzelfde als de begeleiding van andere leerlingen. Dat betekent niet dat de begeleiding onvoldoende was. Dat is niet gebleken.
Het schooladvies is gezien de aangeleverde stukken (Cito uitslag, Nio-toets etc.) niet onbegrijpelijk.