Datum uitspraak: 04-04-2017
Nummer uitspraak: 107494
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling heeft een praktisch werkstuk gemaakt. Dat wordt voor het handelingsdeel met een voldoende gewaardeerd en voor het praktisch deel met een 5. De leerling is het daar niet mee eens en voert hierover samen met haar moeder een gesprek met de leerkracht. Het cijfer wordt niet gecorrigeerd.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De beoordeling van een werkstuk behoort tot het domein van de leraar. Daarom beoordeelt de Commissie slechts of een cijfer volgens een juiste procedure tot stand is gekomen en of een beoordeling evident onjuist is. Gebleken is dat zowel de procedure van totstandkoming van het cijfer als het cijfer zelf niet onjuist is.
De opstelling van verweerster naar klaagster is niet incorrect gebleken.