Datum uitspraak: 24-07-2020
Nummer uitspraak: 109171
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Middelbaar beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie
Het bevoegd gezag start een overlegproces met de gezamenlijke vergadering om te komen tot vaststelling van de hoofdlijnen van de begroting waarop de gezamenlijke vergadering instemmingsrecht heeft. Dit gebeurt aan de hand van een zogenaamde kaderbrief. De gezamenlijke vergadering stemt niet in met de hoofdlijnen van de begroting.

Uitspraak van de Commissie
De gezamenlijke vergadering heeft niet in redelijkheid haar instemming kunnen onthouden aan het voorgenomen besluit van het bevoegd gezag tot vaststelling van de hoofdlijnen van de begroting 2020.

Toelichting
In het proces hebben beide partijen steken laten vallen. Het bevoegd gezag heeft in eerste instantie te weinig inzicht geboden in de verdeling van de middelen, en het had ook een verdergaande uitsplitsing op de beleidsterreinen kunnen verstrekken. Anderzijds heeft de gezamenlijke vergadering zich te veel gericht op hetdetailniveau van de begroting en te zeer de nadruk gelegd op afspraken uit het verleden.
In het licht van de vergaande gevolgen van onthouden van instemming leidt dit tot gegrondverklaring van het verzoek.

Trefwoorden: