Datum uitspraak: 12-10-2016
Nummer uitspraak: 107356
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling is op 1 augustus 2015 in groep 8 gestart op de school. 
Het voorlopige schooladvies van de vorige school was vmbo-k.
In februari 2016 heeft de school een definitief schooladvies gegeven, vmbo-k.
In mei 2016 bleek de leerling een Cito-score 536 te hebben, dit is hoger dan vmbo-k. Hierop heeft de moeder verzocht het schooladvies te wijzigen naar havo. De school heeft het schooladvies heroverwogen, maar niet bijgesteld en daar is moeder het niet mee eens.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De Commissie is terughoudend bij het toetsen van schooladviezen, omdat het onderwijzend personeel van een school bij uitstek de deskundigheid en professionaliteit heeft om het kennen en kunnen van een leerling te beoordelen.
Omdat de leerling van een andere school kwam, kon de school niet anders dan zich in eerste instantie laten leiden door het schooladvies van die school. Uit de leerlingendossiers van de oude en huidige school, waaronder uitslagen van eerdere Cito-toetsen van de leerling, en het ter zitting verhandelde is een consistent beeld over de schoolprestaties van de leerling gerezen. Uit dat beeld komt naar voren dat het schooladvies niet als onjuist valt te beschouwen. Het is begrijpelijk dat de school zich niet heeft laten leiden door één afwijkende score, maar de structurele resultaten de doorslag heeft laten geven, ook na herbeoordeling.