Datum uitspraak: 14-02-2018
Nummer uitspraak: 107911
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een leerling krijgt geen herkansing voor een gemist inhaalmoment van zijn toets Nederlands. Deze toets maakt deel uit van het programma van toetsing en afsluiting. Ook krijgt hij geen herkansing voor gemiste onderdelen van het vak lichamelijke opvoeding. Om deze herkansingen alsnog te krijgen is de leerling naar de commissie klacht, bezwaar en beroep van de school gestapt. Deze commissie heeft zich over zijn beroep gebogen als commissie van beroep voor de examens. Onder het oordeel van de commissie klacht, bezwaar en beroep stond de mogelijkheid vermeld om bezwaar te maken bij de LKC. Dit heeft de leerling gedaan.

Advies van de Commissie
De klacht is kennelijk niet-ontvankelijk.

Toelichting
De Landelijke Klachtencommissie Onderwijs is naar aard en opdracht geen beroepsinstantie. Zij is een adviescommissie en doet geen bindende uitspraken. Daarnaast kent het Eindexamenbesluit ook niet de mogelijkheid van bezwaar/beroep tegen een beslissing van de Commissie van beroep voor de examens.