Datum uitspraak: 09-11-2016
Nummer uitspraak: 107265
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
De leerling vertoont ongewenst gedrag. De school besluit dat hij in het vervolg na vier waarschuwingen op één dag door ouders gehaald moet worden. Na een incident waarbij de leerling de leerkracht uitscheldt, wordt hij een dag geschorst. Hierna volgen nog drie schorsingen en wordt een verwijderingsprocedure in gang gezet. 

Advies van de Commissie
De klacht is gegrond voor zover gericht tegen de vierde schorsing en voor het overige ongegrond.

Toelichting  
De eerste schorsing was begrijpelijk gezien het incident. Vervolgens blokkeert klaagster de communicatie waardoor goed overleg niet mogelijk is. Dat dan schorsingen volgen ligt in het verlengde hiervan en is begrijpelijk. Een schorsing in afwachting van verwijdering is echter volgens wet- en regelgeving niet toegestaan. 
De school heeft verder zich in de onderwijskundige begeleiding van de leerling ruim voldoende ingezet en heeft adequate begeleiding geboden.