Datum uitspraak: 06-03-2017
Nummer uitspraak: 107486
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Hoger beroepsonderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Werknemer is opleidingsmanager. De situatie bij de opleiding van de instelling is volgens de werkgever kritiek. Hij meent dat de werknemer niet de juiste persoon is om het tij te keren en besluit hem van zijn taken te ontheffen. 

Uitspraak van de Commissie 
Er is sprake van een schorsing en het beroep hiertegen is gegrond. 

Toelichting
De werknemer mag al langere tijd zijn werkzaamheden als opleidingsmanager niet verrichten en ter zitting heeft de werkgever duidelijk gemaakt dat een terugkeer in die functie niet aan de orde is. Hiermee is feitelijk sprake van een dwingend opgelegde vrijstelling van werkzaamheden, aan te merken als een schorsing. Door te schorsen zonder de verweerprocedure te volgen is de werknemer geschaad in zijn in de cao beschermd belang om zich adequaat te kunnen verweren tegen een voorgenomen beslissing van de werkgever. Als de werkgever om de zienswijze van de werknemer had verzocht, hadden er ook eventuele alternatieven voor een schorsing besproken kunnen worden.