Datum uitspraak: 21-02-2017
Nummer uitspraak: 107446
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Voortgezet onderwijs
Samenvatting 

Situatie:
Een leerling heeft last van vermoeidheidsklachten. Dit hebben de ouders in het intakegesprek met school verteld, evenals dat zij niet kan meedoen met de gymles. Toen het verzuim van de leerling toenam, bleek het contact met ouders moeizaam te verlopen. Nadat ouders het vertrouwen in school hadden opgezegd, is de leerling na enige tijd thuis te hebben gezeten naar een Schakelvoorziening gegaan en uiteindelijk op basis van detachering op een andere school geplaatst. Ouders klagen over de begeleiding en communicatie door de school, over het moeten maken van een grote hoeveelheid toetsen aan het einde van het schooljaar en over het niet uitschrijven van hun dochter van school.

Advies van de Commissie:
De klacht over de begeleiding en het bieden van passend onderwijs is in zoverre gegrond is dat de school in de periode dat de leerling thuis zat de regierol onvoldoende op zich heeft genomen.
De klacht over de communicatie is gegrond voor zover deze betrekking heeft op het niet vermelden dat de leerling op detacheringsbasis was toegelaten tot de andere school.
De klacht over het afleggen van de toetsen en het niet uitschrijven van school is ongegrond.

Toelichting:
Ook al hadden ouders het vertrouwen in school opgezegd en veronderstelde de school dat de leerling ziek was en met instemming van leerplicht thuis zat, dan nog had school de regierol moeten behouden. Ook had de school uitdrukkelijk met ouders moeten communiceren dat de start van de leerling op een andere school slechts mogelijk was op basis van detachering. Door dat niet te doen dachten ouders dat hun dochter op die andere school was ingeschreven en wisten zij niet dat het mogelijk was dat hun dochter weer terug zou moeten naar de huidige school.