Datum uitspraak: 27-05-2015
Nummer uitspraak: 106664
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie 
Een moeder meldt dat haar zoon zich onveilig voelt in de klas en vraagt om overplaatsing naar de parallelklas. De leerling is na 7 dagen overgeplaatst naar de parallelklas. Kort daarna is er een melding over mishandeling binnengekomen bij Meld Misdaad Anoniem. Omdat zij denkt dat de school daar achter zit, haalt moeder de kinderen van school. Moeder klaagt dat de directeur haar melding niet serieus heeft genomen en de overplaatsing naar de parallelklas heeft tegengehouden. Ook klaagt zij dat hij de overgang naar een andere school heeft tegengewerkt  door negatief te adviseren en ten onrechte in het overdrachtsdossier op te nemen dat haar zoon problemen had in de omgang met anderen.

Advies Commissie
De klacht over bagatellisering van de melding is ongegrond. De klacht dat de directeur negatief heeft geadviseerd over de overgang naar een andere school is ongegrond. De klacht over de niet-objectieve inhoud van het overdrachtsdossier is gegrond.

Toelichting
Het verzoek om overplaatsing naar de parallelklas is binnen korte tijd ingewilligd. Er zijn geen aanwijzingen dat de melding is gebagatelliseerd. Dat de directeur ook andere oplossingen voor het conflict heeft willen bekijken en eerst overleg wilde met het bestuur, betekent niet dat de melding niet serieus is genomen. 
De moeder heeft niet aannemelijk gemaakt dat de directeur een negatief advies heeft gegeven over de overplaatsing naar een andere school.
De leerkracht heeft in het overdrachtsdossier vermeld dat de leerling problemen had in de omgang met haar en leerlingen. Daarvan is in de schoolrapporten van voorgaande jaren en in het rapport van november 2014 nooit melding gemaakt. De mening van de leerkracht lijkt niet objectief. De directeur had deze passage daarom moeten verwijderen uit het overdrachtsdossier.