Datum uitspraak: 21-12-2016
Nummer uitspraak: 107369
Type: Uitspraken Onderwijsgeschillen
Sector: Primair onderwijs
Samenvatting 

Situatie
Een vader klaagt erover dat de school zijn zoon na invoering van het montessoriconcept onvoldoende heeft ondersteund waardoor hij leerachterstanden heeft opgelopen. Volgens de vader werkt de school een overgang naar een andere school tegen en wil de directeur over deze onderwerpen niet met hem in gesprek.

Advies van de Commissie
De klacht is ongegrond.

Toelichting
De school had voor de invoering van het montessoriconcept al zorgen over de leerling en heeft adequate extra ondersteuning geboden. Vader ging ervan uit dat de extra ondersteuning buiten de klas zou worden gegeven, maar deze extra individuele ondersteuning is gegeven in de eigen klas. Niet is gebleken dat de school de overgang naar een nieuwe school heeft tegengewerkt. Het is redelijk dat de directeur klager heeft verwezen naar de groepsleerkracht voor informatie over de ondersteuning die de leerling kreeg.